Hinnoittelu

  • Hinnoittelussa käytetään ainoastaan Maanantaimarketin omia viivakoodillisia hintalappuja.

  • Voit joko noutaa hintalappuarkit myymälästä ja kirjoittaa hinnat käsin tai hinnoitella tuotteet valmiiksi netissä ja hakea valmiit hintalaput myymälästä.

  • Myyntiä on mahdollista seurata reaaliaikaisesti netissä

  • Hintalapussa tulee olla tuotteen nimi riittävän selkeästi sekä hinta euroina

  • Maanantaimarket ei myy tuotteita, joissa ei ole hintalappua

  • Tuotteen hintaa ei saa korjata, vaan hintalappu on vaihdettava uuteen.

  • Mikäli tuotteessa on puutteita, siitä täytyy mainita hintalapussa

  • Mikäli tuotteessa on hälytin, hintalappu tulee laittaa tuotteen ja hälyttimen väliin

  • Myyntipaikat ovat tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöiden käyttöön.